Free Classifieds at INNetAds.com - View Item Content by ID 2417152

INNetAds > Automobiles & Vehicles > Auto Parts & Services > Item ID 2417152

Item ID 2417152 in Category: Automobiles & Vehicles - Auto Parts & Services

Cannot view this item. It could be pending, expired or deleted.
Below item is randomly selected from the same category and may have similar content.

Nguyễn Hồng Minh – Chuyên Gia Nhận Định Kèo Thể Thao


Ông Nguyễn Hồng Minh là một chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực thể thao Việt Nam, với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác hoạch định và tham mưu các đề án phát triển thể thao. Ông có thâm niên công tác hơn 40 năm trong ngành thể thao với nhiều vai trò và vị trí khác nhau. Ông là một người đầy tâm huyết và có nhiều đóng góp quan trọng cho ngành thể thao Việt Nam.
Thông tin chi tiết:
Website: https://jun88.fashion/tac-gia-nguyen-hong-minh/
Năm sinh: 1947
Vị trí công tác: Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao, Tổng thư ký Liên đoàn Thể dục Việt Nam, và Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại nhiều kỳ Olympic, Asian Games, SEA Games.
Quê quán: Hà Nội
#nguyen_hong_minh, #nguyen_hong_minh_jun88, #chuyen_gia_nguyen_hong_minh


Related Link: Click here to visit item owner's website (2 hits)

Target State: Tripura
Target City : Hanoi
Last Update : 26 February 2024 11:52 AM
Number of Views: 18
Item  Owner  : nguyenhongminhjun88
Contact Email:
Contact Phone: (None)

Friendly reminder: Click here to read some tips.
INNetAds > Automobiles & Vehicles > Auto Parts & Services > Item ID 2417152
 © 2024 INNetAds.com
2024-02-29 (0.578 sec)